Od dziesięciu lat lat zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej. Zdobyta oraz stale poszerzana wiedza z zakresu psychologii i psychoterapii, w połączeniu z osobistą wrażliwością, umożliwia mi budowanie szczególnej, terapeutycznej relacji z zachowaniem otwartej, życzliwej i nieoceniającej postawy.

W mojej praktyce najważniejszy jest dla mnie szacunek dla drugiej osoby, otwartość na wszystkie jej myśli i uczucia oraz dbałość o jakość prowadzonych procesów terapeutycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach i warsztatach.

Równie ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami poprzez udzielanie im wsparcia w nauce rozumienia potrzeb oraz komunikatów swojego dziecka, a także pomoc w budowaniu mocnej i zdrowej relacji z nim.

 

Kwalifikacje:

  • Ukończone 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim, uzyskany tytuł zawodowy: magister psychologii.
  • Ukończone 4-letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowane przez PTP.
  • Podyplomowe dwuletnie szkolenie specjalizacyjne Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (aktualnie w trakcie kursu).
  • Dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
  • Dwuetapowe szkolenie z zakresu wykorzystania zabawy w psychoterapii dzieci w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Mały Książę.
  • Dwuetapowe szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” prowadzone przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.
  • Uprawnienia pedagogiczne – kurs kwalifikacyjny w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-edukacyjnym Metis.

 

Na bieżąco udoskonalam swój warsztat terapeutyczny uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz poddając swoją pracę regularnemu nadzorowi superwizyjnemu.
 
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje 7 lat pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, 5 lat pracy na stanowisku psychologa szkolnego, 6 lat pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz 4 lata prowadzenie prywatnej praktyki.