Psychoterapia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Marta Morawiecka (Połomska)

Psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka

Od dwunastu lat zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej. Zdobyta oraz stale poszerzana wiedza z zakresu psychologii i psychoterapii, w połączeniu z osobistą wrażliwością, umożliwia mi budowanie szczególnej, terapeutycznej relacji z zachowaniem otwartej, życzliwej i nieoceniającej postawy.

Czytaj więcej...

Oferta:

Psychoterapia dzieci ma formę regularnych, cotygodniowych spotkań dziecka z psychoterapeutą oraz regularnych spotkań z rodzicami. Prowadzona przez mnie psychoterapia polega na rozmowie, dodatkowo korzystam z atrakcyjnych dla dziecka form takich jak prace plastyczne, gry.
Czytaj więcej...

Najważniejszą dla mnie wartością w pracy z młodzieżą jest zaufanie, dyskrecja i wzajemny szacunek. Okres nastoletni to szczególny czas dążenia do uzyskania niezależności oraz poszukiwania własnej tożsamości.


Czytaj więcej...

Oferuję psychoterapię w nurcie psychodynamicznym osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Dzięki psychoterapii psychodynamicznej można uzyskać zrozumienie siebie, własnych przeżyć wewnętrznych oraz sposobu funkcjonowania w świecie.
Czytaj więcej...

Oferowane przeze mnie wsparcie w formie poradnictwa to kilka lub kilkanaście spotkań, których celem jest wspólne przyjrzenie się zaistniałemu problemowi oraz próba zrozumienia jego przyczyny.


Czytaj więcej...

„Nasze Duszki” to przyjazny przewodnik oprowadzający dzieci po świecie uczuć.


Czytaj więcej...

Aktualny cennik wszystkich oferowanych przeze mnie usług.


Czytaj więcej...