Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gabinet Psychoterapii Marta Morawiecka
ul. Kościelna 1/5,
44-100 Gliwice
NIP:6272710629

www.dobraemocja.pl

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Na potrzeby realizacji oferowanych usług przetwarzam następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, dane kontaktowe rodzica: numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Danymi osobowymi są również wypełniane przez dziecko i rodziców testy oraz kwestionariusze.

Na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku zakupu mojej książki przetwarzam dane w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru konta bankowego osoby dokonującej zakupu.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzam w celu kontaktu z klientem (rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka) w formie poczty elektronicznej, SMSa czy rozmowy telefonicznej. Dane osobowe dziecka niezbędne są do wydania przeze mnie opinii psychologicznej na życzenie rodzica. Dane osobowe umieszczone w papierowych testach psychologicznych oraz kwestionariuszach niezbędne są w procesie diagnostycznym. Dane osobowe są również potrzebne do wystawienia przez mnie faktury – na życzenie klienta.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzam na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. b i c ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) .

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klienta przetwarzam przez cały okres trwania procesu konsultacyjnego lub terapeutycznego. Dane klienta umieszczone na fakturach przechowuję przez okres czasu określony przepisami księgowymi.

 

Udostępnianie danych osobowych

Posiadanych danych osobowych klientów nie udostępniam żadnym osobom trzecim. W przypadku danych osób dokonujących zakupu mojej książki adres klienta udostępniony zostaje Poczcie Polskiej lub firmie InPost,
w celu umożliwienia realizacji zamówienia.

 

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych,
  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.