Oferuję psychoterapię w nurcie psychodynamicznym osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Dzięki psychoterapii psychodynamicznej można uzyskać zrozumienie siebie, własnych przeżyć wewnętrznych oraz sposobu funkcjonowania w świecie.

 

Psychoterapia stanowi również skuteczną formę leczenia zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Podstawią skuteczności terapii są regularne spotkania (co najmniej raz w tygodniu) oraz zaangażowanie pacjenta – dzielenie się własnymi myślami oraz zastanawianie się wraz z terapeutką nad omawianymi kwestiami. Psychoterapia psychodynamiczna jest z założenia terapią długoterminową.