Psychoterapia dzieci ma formę regularnych spotkań dziecka z psychoterapeutą. Częstotliwość sesji i czas trwania terapii ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb danego dziecka. Prowadzona przez mnie psychoterapia dzieci starszych polega głównie na rozmowie, dodatkowo korzystam z atrakcyjnych dla dziecka form takich jak prace plastyczne, gry, elementy psychodramy. Naturalnym językiem dla młodszych dzieci jest zabawa, dlatego ich sesje psychoterapii mają formę wspólnej aktywności właśnie w obszarze zabawy. Dbam o to, aby w moim gabinecie znajdowały się atrakcyjne dla dziecka zabawki i materiały, dzięki którym może ono nie tylko wyrażać swój wewnętrzny świat, ale przede wszystkim eksperymentować, poszukiwać nowych rozwiązań i nabierać zaufania do siebie.

 

Najczęściej pomagam dzieciom, które:

  • prezentują objawy zaburzeń emocjonalnych (gwałtowne wybuchy złości, płaczliwość, lęk, zahamowanie, fobie),
  • mają problemy w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicami,
  • prezentują objawy zaburzeń zachowania (bójki, agresja fizyczna i słowna, autoagresja, niszczenie przedmiotów, łamanie zasad),
  • mają trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności z przyswajaniem wiedzy, kłopoty z relacjami w klasie),
  • mają za sobą trudne lub traumatyczne doświadczenie (utrata bliskiej osoby, zmiana otoczenia, wypadek, doświadczenie przemocy, rozwód, narodziny rodzeństwa).