Regulamin sprzedaży książki pt. „Nasze Duszki. Poznaj moc swoich emocji” oraz dodatków do książki.

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż dotyczy drukowanej książki pt. „Nasze Duszki. Poznaj moc swoich emocji” („Książka”) oraz dodatków do książki: figurek z modeliny („Dodatki”)
 2. Sprzedaż Książki prowadzona jest na stronie internetowej wydawcy www.dobraemocja.pl
  1. Za Sprzedaż odpowiada Marta Morawiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Psychoterapii Marta Morawiecka, ul. Kościelna 1/5, 44-100 Gliwice, NIP 6272710629 („Wydawca”).
 3. Sprzedaż trwa od dnia 9.10.2018 do wyczerpania nakładu Książki.
 4. W okresie sprzedaży na Książkę obowiązuje cena 35 PLN. Podana cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
 5. Zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem formularza na stronie www.dobraemocja.pl.
 6. Przy składaniu zamówienia klient wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe oraz adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Informację o składaniu zamówienia na dodatki do książki oraz liczbie zamawianych egzemplarzy klient wpisuje w formularzu zamówienia.
 8. Płatności za zamówienie klient dokonuje za pomocą przelewu na konto bankowe wydawcy:
  Gabinet Psychoterapii Marta Morawiecka
  nr konta: 81 1140 2004 0000 3902 7764 2437
 9.  Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Książek zamawianych w sprzedaży.
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili potwierdzenia zakupu Książki na stronie www.dobraemocja.pl.

II. Wysyłka

 1. Wysyłka towaru następuje od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania przez wydawcę przelewu bankowego z zapłatą za nabyty towar.
 2. Wysyłki są realizowane przez InPost na terenie Polski. Koszt Wysyłki wynosi 15 PLN.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu czasu i miejsca odbioru z wydawcą.
 4. Wydawca  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.
 5. Wydawca na życzenie klienta wystawia fakturę (bez VAT).
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta Wydawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wydawca przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki i zwróci dokonane przez klienta płatności. Wydawca nie ponosi kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki, dlatego też zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania Książki. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient nie musi podawać przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować wydawcę o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.dobraemocja.pl
 1. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (potwierdzeniem przelewu bankowego) należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy na adres firmy wydawcy.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Wydawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 

IV. Reklamacje
Jeśli otrzymana przez klienta Książka posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, klient może żądać wymiany Książki lub Dodatków na wolne od wad lub odstąpić od umowy odsyłając zakupiony towar i otrzymując zwrot kosztów zakupu. Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Wydawca.

 

V. Dane osobowe

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym  wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji zamówienia.
  Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż  przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w Regulaminie  – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3.  Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez wydawcę umowy i sprzedaży towaru.
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane firmie InPost.
 5. Klient ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 1. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@dobraemocja.pl   Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Klient  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych,  będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest:
  Gabinet Psychoterapii Marta Morawiecka
  ul. Kościelna 1/5,
  44-100 Gliwice,
  NIP 6272710629